Sommige uitspraken over Wudu’

 • Als een persoon de wassing verricht en dan het gebed doet, is zijn gebed dan ongeldig als hij iets voelt druppelen bij hem (i.e. urine) ? A Het enkele gevoel gebaseerd op twijfel, maakt een gebed niet ongeldig, dus hij zou zijn gebed niet moeten onderbreken. “De Profeet( s) werd gevraagd over een man die iets bij hem voelde gebeuren gedurende zijn gebed, en hij antwoordde: ‘Hij zou zijn gebed niet moeten verlaten behalve als hij een geluid hoord of een geur ruikt.” (Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Ibn Majah and Ahmad)

  Echter, als hij er zeker van is dat er werkelijk urinedruppels uit zijn penis komen, dan zal zijn wudu’ niet meer geldig zijn en is hij verplicht de urine er af te wassen, behalve als hij incontinent is (dan zal zijn gebed niet ongeldig zijn, als hij doet wat hij moet. (Fatawa Kubra, P.281, The Book of Purification)

 • Als een man zijn vrouw kust of omhelst en iedere keer (last van) voorvocht heeft, moet hij dan de wudu’ overdoen of niet? Zijn wudu’ wordt teniet gedaan. Hij zou zijn privé delen (seksuele organen) moeten schoonmaken en wudu’ verrichten. (Fatawa Kubra, p. 294, The Book of Purification)

 • Als er continu pus uit de penis van een man komt, is zijn gebed dan nog geldig?

  Hij moet zijn gebed niet stoppen, maar hij bidt zoals het mogelijk is voor hem. Als de toevloed van pus zodanig is dat er niet genoeg tijd is voor wudu’ en gebed, dan zou hij zijn gebed moeten verrichten, zelfs als de pus blijft stromen. Hij zou echter wel een vorm van becherming moeten dragen die voorkomt dat de pus zich verspreidt. (Fatawa Kubra, P. 310, The Book of Purification)
 • Is het rituele bad (ghusl) genoeg, zodat je geen wudu’ hoeft te doen ?

  Als men verplicht is om de grote wassing te vrrichten dan wordt hem geadviseerd om te beginnen met de wudu’. En dus verricht hij een complete wudu’, dan neemt hij het bad. Als hij zijn bad voltooid heeft, dan hoeft hij niet de wudu’.te herhalen. Maar als hij het rituele bad (ghusl) uitvoert (zonder wudu’), en de volgorde van de wudu’ delen volgt, dan is het afdoende voor hem en is hij niet genoodzaakt de wudu’ te doen. (Islamitische uitspraak door een groep geleerden p1/191)

Het gebied dat gewreven moet worden


De bovenkant van de schoenen/sokken moet gewreven worden, omdat de Profeet ( s ) dit deed. Ali, moge Allah tevreden met hem zijn, heeft gezegd :

“Als religie gebaseerd zou zijn op persoonlijke opinie, dan zou het vegen over de onderkant van de shcoenen beter zijn geweest, ik zag de Boodschapper van Allahr vegen over de top van zijn leren sokken.” (Abu Daud and Tabrani)

Wrijven over de sokken


Het toegestaan zijn hiervan en de geldigheid is gebaseerd op de hadith van Jarir ibn Abdullah: “Ik zag Allah’s Boodschapper ( s ) urineren, vervolgens wudu’ verrichten en over zijn Khuff (leren sokken) wrijven.” (Algemeen geaccepteerd)

Eerst de wudu’verrichten en vervolgens je sokken aandoen en voor de overige wassingen over je sokken heen wrijven is beter, dan ze zonder wudu’aan te trekken en ze uit te trekken voor de volgende wudu’. Al-Mughirah ibn Shu’bah zei: “Ik was met Allah’s Boodschapper( s ) op een reis. Ik was van plan om zijn leren sokken uit te doen, maar hij zei: ‘Laat ze, want ik heb ze aangedaan na het verrichten van wudu’,’en hij veegde over hen.” (Agreed upon)

Beschrijving van het vegen over de sokken


Na schone sokken of schoenen aangedaan te hebben na de wudu’, kan een Moslim over ze vegen met water, in plaats van ze uit te doen en zijn voeten te wassen. Hij zou zijn natte rechterhand over zijn rechter voet van de tenen naar het been moeten vegen, dan zijn natte linkerhand op dezelfde wijze over de linkervoet. Al-Mughirah ibn Shu’bah, moge Allah tevreden met hem zijn, omschreef de wudu’ van de Profeet, zeggende: “Toen verrichte hij wudu’ en veegde over de laarzen, zijn rechterhand plaatsend op zijn rechterlaars en zijn linkerhand op zijn linkelaars, dan wreef hij over de bovenkant éénmaal, alsof ik nu kijk naar de afdrukken van zijn vingers op de laarzen.”

Vereisten bij het vegen over sokken


 • De leren sokken en dergelijk zouden aangetrokken moeten worden na het verrichten van de wudu’. Dit is gebaseerd op voorgaande overlevering van Al-Mughirah.
 • Schoenen of sokken moeten schoon zijn van vuil. Als zij onrein of vuil zijn, dan kunnen ze niet gebruikt worden (om over heen te wrijven of tijdens het gebed). “Allah’s Boodschapper ( s ) leidde zijn metgezellen op een dag, voor in het gebed en hij droeg schoenen, gedurende het gebed deed hij zijn schoenen uit, want Jibril (Gabriel) had hem verteld dat zijn schoenen niet schoon waren.”
 • Wrijven over leren sokken en dergelijk is alleen van toepassing in het geval van wudu’, niet in het geval van het rituele bad (ghusl). Safwan ibn Assal heeft gezegd: “Allah’s Boodschapper( s )zei tegen ons onze schoenen aan te houden gedurende een reis (voor drie dagen en nachten ) behalve in het geval van een grote rituele onreinheid (Janabah). Alleen in het geval van urineren, ontlasten en slapen, (kunnen we over ze wrijven).” (Ahmad, Tirmidhi en Nasai)
 • Wrijven over de schoenen, moet binnen de voorgeschreven tijdslimiet vallen, die één dag en nacht is, voor degene die niet op reis is en drie dagen en nachten voor reizigers. Ali ibn Abi Talib vroeg over de tijdslimiet voor het wrijven ( over schoenen) en het antwoord van de Profeet was: “Voor een reizende persoon: Drie dagen en nachten, voor een ingezetene: een dag en een nacht.” (Muslim & anderen)
 • Schoenen moeten dat gebied van de voeten bedekken dat gewassen moet worden. (up to the ankle).

Tijdslimiet


 • Drie dagen en nachten voor een reiziger, en een dag en een nacht voor een ingezetene, gebaseerd op de eerdere overlevering van Ali.
 • De periode begint vanaf het eerste vegen na de kleine rituele onreinheid (hadath) (gebaseerd op de meest overtuigende uitspraak van de geleerden) en eindigt na het verstrijken van 24 uur voor de ingezetene en 72 uur voor de reiziger.

Dingen die de geldigheid van het vegen beëindigen


 • Grote rituele onreinheid (janabah), gebaseerd op de hiervoor genoemde overlevering verhaald door Safwan.
 • Het verstrijken van de tijd voor het vegen ( zoals eerder aangegeven; drie dagen en nachten voor een reiziger, en een dag en een nacht voor een ingezetene, gebaseerd op de eerdere overlevering van Ali ibn Abi Talib( moge Allah tevreden met hem zijn).
 • Het uitdoen van één of beide (sokken/schoenen/)laarzen.