Dit is een vorm van reiniging die de wudu’ en ghusl vervangt, in het geval er geen water voorhanden of niet toegankelijk is. Het stelt ons in staat om te doen wat wudu en ghusl ons toestaan om te doen, inclusief het gebed, het aanraken van de Qur’an en dergelijke. De Qur’an zegt: “En als jullie ziek zijn of op reis, of als iemand van jullie terugkomt van het toilet, of als jullie gemeenschap hebben gehad met de vrouwen en jullie vervolgens geen water kunnen vinden, verricht dan Tayammum met schone aarde en veeg hiermee over jullie gezichten en handen. Waarlijk, Allah is Meest Vergevingsgezind, Meest Genadeschenkend.” (surah 4 Al-Nisa: aya 43)

Factoren die Tayammum toegestaan maken

 • Gebrek aan water. Umran ibn Al-Hussain levert over dat “Allah’s Boodschapper ( s ) zag een man alleen zitten en hij bad het gebed niet met de anderen. Hij vroeg hem wat hem verhinderde om mee te bidden. De man vertelde hem dat hij in staat van grote rituele onreinheid verkeerde (Janabah) in afwezigheid van water. De Profeet zei: Maak gebruik van aarde, want dit is voldoende voor jou.” (Algemene overeenstemming)
 • In het geval dat water schadelijk is voor het lichaam, als het gewond of ziek is en het gebruik van water er waarschijnlijk toe gaat leiden dat de genezing vertraagt wordt of de ziekte zelfs erger wordt. Jabir heeft gezegd: “We gingen op reis. Een van ons was geraakt met een steen die zijn hoofd verwond had en toen had hij een natte droom. Hij vroeg zijn metgezellen of het hem toegestaan zou zijn om Tayammum te verrichten. Zij zeiden: We denken niet dat het toegestaan is dat je aarde kunt gebruiken als er water voorhanden is, dus nam hij een bad en stierf. Toen we terug kwamen bij de Boodschapper van Allah r, werd hem het verhaal verteld. Hij zei: ‘Ze hebben hem gedood, moge Allah hen doden! Waarom vroegen ze het niet als ze het niet wisten? Informeren ergens naar is de genezing voor onwetendheid. Het was genoeg geweest voor hem om Tayammum te verrichten, of zijn wond te verbiden en over het verband te vegen en de rest van zijn lichaam te baden.” (Abu Daud ,Ibn Majah & Darqutni)


 • Als iemand water heeft, maar het nu of op een later tijdstip nodig heeft om te drinken en te koken, dan mag hij in dat geval Tayammum verrichten en het water houden voor drinken. Abu Dhar hoorde de Boodschapper van Allah ( s ) zeggen: “Schone aarde is een middel voor reiniging voor Moslims, zelfs als zij tien jaar zonder water zitten. Als men water vindt, dan is het goed voor hen om het te gebruiken.” (Tirmidh,Nasai, Abu Daud etc.(
  Ali ibn Abi Talib, die een vraag beantwoordde over een voorbijganger die in staat van “Janabah” verkeert terwijl hij weinig water heeft en bang is om dorst te lijden, heeft gezegd: “Hij zou Tayammum moeten doen en zich niet met water moeten wassen.” (Daraqutni)
 • Als de zoektocht naar water risico oplevert voor zijn leven, eer of rijkdom, zoals : als er een vijand is, of een grote afstand tot het water die hem bloot zou stellen aan gevaar of wilde dieren.
 • In het geval het te koud is en hij het water niet kan verhitten, en er zo goed als zeker van is, dat het koude water schadelijk voor hem zal zijn. Amr ibn Al-As heeft gezegd: “Op een heel koude nacht gedurende de Dhat Al-salasel expeditie, had ik een natte droom. Ik was bang om mijn leven te riskeren als ik een bad nam en daarom verrichte ik Tayammum en leidde mijn metgezellen in het gebed. Zij vertelden de Profeet ( s ) over het incident, waarop hij me bij zich riep en me vroeg: ‘O Amr! Heb je je metgezellen in het het gebed geleid terwijl je in staat van Janabah verkeerde? Ik vertelde hem de reden die me had weerhouden om een bad te nemen en zei tegen hem: Ik hoorde Allah, glorie zij aan Hem, zeggen: “En dood jullie zelf niet.” Voorwaar Allah is Meest Genadevol voor jullie. Allah’s Boodschapper ( s) lachte en zei niets. Het zwijgen van de Profeet is een teken van instemming want hij accepteert niets of is nooit stil als hij een foute handeling ziet.” (Abu Daud)

Beschrijving van Tayammum

Een persoon die Tayammum wil verrichten zou de intentie moeten hebben om zich te reinigen of de rituele onreinheid te verwijderen. Dan zegt hij ‘Bismillah’ en strijkt één keer met de palm van zijn hand over de grond, terwijl zijn vingers uitgestrekt zijn. Dan moet hij zijn gezicht vegen met de binnenkant van zijn vingers en zijn handen met zijn palmen vegen tot en met de pols. Zoals in de overlevering van Ammar (moge Allah tevreden met hem zijn) ‘Ik had zaad uitgestoten en vond geen water om een bad te nemen, ik rolde me in aarde en deed het gebed. Ik meldde dat aan de Profeet van Allah ( s) hij zei:“Het was genoeg voor je geweest om dit te doen” de Profeet r streek over de grond met zijn palmen en blies het stof af en veegde zijn gezicht en palmen.” (Algemene overeenstemming) In een andere overlevering van al Darqutnee : ‘Het was genoeg voor jou om je palmen over de grond te strijken, dan te blazen en dan je gezicht en palmen te vegen’.

Dingen die Tayammum teniet doen


 • Alles dat de wudu’ teniet doet, doet op gelijke wijze Tayammum teniet.
 • Het vinden van water (voor degenen die geen water hadden voor wudu).
 • Wanneer de excuses of moeilijkheden die het gebruik van water verhinderden, er niet meer zijn.

Opmerkingen:

 • Als een persoon Tayammum en het gebed verricht en dan water vindt, of de beperkingen zijn er niet meer, na het einde van zijn gebed, dan is hij niet verplicht om het gebed te herhalen, zelfs als er nog tijd is. Abu sa’id Al-Khudri heeft gezegd: “Twee mannen gingen op reis. Toen het tijd was voor het gebed, hadden zij geen water, dus verrichtten zij Tayammum en deden het gebed. Later vonden zij water en de ene deed het gebed over, maar de andere deed dat niet. Toen ze Allah’s Boodschapper ( s) ontmoetten en hem vertelden wat hen was overkomen, zei de Boodschapper( s)tegen de tweede: ‘je hebt de sunnah verricht’ en zei tegen de eerste: ‘Jij hebt een dubbele beloning.’” (Abu Daud & Nasai)
 • Echter als hij water vindt of de restricties zijn voorbij gedurende zijn gebed, dan is zijn gebed ongeldig en moet hij wudu’ verrichten en het gebed herhalen. Abu Dhar zei: Ik hoorde Allah’s Boodschapper ( s)zeggen: “Schone aarde is een reiniging voor een Moslim als hij geen water vindt, zelfs gedurende tien jaar. Wanneer hij het vindt, moet hij het gebruiken want dat is beter voor hem.” (Tirmidh, Abu Daud, Nasai etc)
 • Een persoon die Tayammum verricht in het geval van de grote rituele onreinheid (Janabah, bijvoorbeeld) vanwege een acceptabele reden die Tayammum rechtvaardigt, is niet verplicht het gebed over te doen. Bij het vinden van water of als de redenen voor Tayammum voorbij zijn, dan moet hij een bad nemen om de rituele onreinheid te verwijderen. Omran ibn Al-Hussain verhaalde dat: “Allah’s Boodschapper( s)zag een man alleen zitten en hij bad het gebed niet met de anderen. Hij vroeg hem wat hem verhinderde om mee te bidden. De man vertelde hem dat hij in staat van grote rituele onreinheid verkeerde (Janabah) in afwezigheid van water. De Profeet zei: Maak gebruik van aarde, want dit is voldoende voor jou.”Omran voegde eraan toe dat, nadat zij water gevonden hadden, Allah’s Boodschapper( s)een vat water gaf aan de man die in staat van Janabah verkeerde en tegen hem zei: Ga en giet het over je heen.” (Algemene overeenstemming)