Wstęp:

Chwała Allahowi -Panu światów oraz pokój i błogosławieństwo niechaj będą z naszym wysłannikiem, z jego rodziną i towarzyszami.

Czystość (tahara) to słowo, które brzmi przyjemnie i każdy normalny człowiek powinien dążyć do utrzymania jej. Znaczenie czystości w terminologii islamskiej jest szerokie (nie ogranicza się tylko do jednej sfery) i oznacza ona zarówno czystość fizyczną( oczyszczenie ciała z wszelkiej nieczystości) jak i czystość duchową(oczyszczenie duszy ze złych czynów i oddalenie się od grzechów, od zakazów oraz czynienie dobra zarówno mową jak i uczynkami).

Czystość (tahara)

Czystość (tahara) to słowo, które brzmi przyjemnie i każdy normalny człowiek powinien dążyć do utrzymania jej. Znaczenie czystości w terminologii islamskiej jest szerokie (nie ogranicza się tylko do jednej sfery) i oznacza ona zarówno czystość fizyczną( oczyszczenie ciała z wszelkiej nieczystości)

Czytaj więcej +

Rytualna czystość

Modlitwa nie jest przyjęta jak tylko po oczyszczeniu się wodą- ablucją- z mniejszej nieczystości i kąpielą -z większej nieczystości, bowiem Wysłannik Allaha powiedział:

Czytaj więcej +

Dużo hadisów zawierających prośby pokazuje umiłowanie Wysłannika do czystości, m.in. prośba:

„O Allahu! Tobie należą się podziękowania tak wielkie jak niebiosa i ziemia…O Allahu! Oczyść mnie śniegiem, gradem i zimną wodą. O Allahu! Oczyść mnie z grzechów tak jak oczyszcza się białe ubranie z nieczystości.” (Mesned al-Imam Ahmed)
  • Zasady religii islamu zachęcają do dbania o czystość. Dżabir powiedział:
    eens bij hen kwam en een man zag met ruig wild haar. Hij zei, “Kon hij niet iets vinden om zijn haar mee netjes te maken?” Toen hij een andere man zag met vuile kleren, zei hij, “Kon deze man geen water vinden om zijn kleding mee schoon te maken?” (Mesned al-Imam Ahmed)
  • Ibn Al-Qajjem, (Niech Allah będzie litościwy nad nim) powiedział: „Kto oczyszcza się w życiu doczesnym i spotyka się z Allahem (w Dniu Sądu Ostatecznego) jako czysty, to wejdzie do Raju bez przeszkód. Kto zaś nie oczyszcza się w życiu doczesnym (tak jak innowierca z nieczystości duchowej) nie wejdzie do Raju. W przypadku chwilowej nieczystości, muzułmanin wejdzie do wiecznego Raju, ale po uprzednim oczyszczeniu się w Piekle ze swoich nieczystości.” (Ighasat al-Lahfan 1/57)
  • Dowodem na obszerne znaczenie czystości w islamie są wersety zawierające wyraz- ‘czystość’- ‘tahara’, który posiada wielorakie znaczenie. Oto przykłady tych znaczeń: Czystość od grzechów. O tym rodzaju czystości Allah Najwyższy mówi: Weź z ich majątku jałmużnę, abyś przez nią mógł ich oczyścić i usprawiedliwić. (Kur’an Skrucha ajat 103)