Niektóre opinie prawne (fatały) dotyczące tajammum

Pytanie: Pewna osoba leżała w szpitalu i nie mogła wykonać ablucji, a więc wykonała tajammum pocierając rękami o dywan. Czy w takim przypadku jej modlitwa jest ważna?

Odpowiedź: Jeżeli chory jest w stanie wykonać ablucję do modlitwy to ją wykonuje, a jeśli nie jest w stanie, to wykonuje tajammum czystym piaskiem(pod warunkiem że go posiada) pozbawionym kurzu. Jeśli i tego nie może, to wykonuje tajammum pocierając dłońmi po ścianie lub po podłodze albo po każdej rzeczy, która pochodzi z ziemi. Allah Najwyższy mówi: „Przeto bójcie się Boga, jeśli jesteście do tego zdolni!” [64:16] „Nie nakłada się na człowieka niczego, co nie jest w jego możliwości”. [2:286]
(Szajh Abdullah bnu Dżibrin / Fatały islamskie grupy naukowców)

tajammum i nadal modlił się. Czy w takim przypadku jego modlitwa jest prawidłowa?

Odpowiedź: Jeśli na jednej z części ciała przeznaczonej do ablucji jest rana, a umycie jej(przetarcie) spowoduje opóźnienie wygojenia albo nasili ból, to osoba zobowiązana jest do dokonania tajammum. W przypadku osoby, która dokonała ablucji zapominając o umyciu zranionej części ciała następnie modląc się przypomniała sobie o tym, niech dokona tajammum a potem dokończy modlitwę, bo to, co modliła się jest nieprawidłowe. Natomiast, jeśli ta osoba nie powtórzyła modlitwy, to jej obowiązkiem jest ją powtórzyć. Wiadomo, że warunkiem przystąpienia do modlitwy jest czystość, a więc pominięcie części ciała przeznaczonych do ablucji unieważnia samą ablucję, na podstawie hadisu: „Wysłannik Allaha (s) widział mężczyznę modlącego się, którego część stopy była sucha i nakazał mu powtórzyć ablucję”.

Wyżej wspomniana osoba, jeśli nie mogła wykonać ablucji lub potarcia chorej części ciała, to wykonuje to, co zastępuje ablucję, czyli tajammum, na podstawie słów Allaha (y ) : A jeśli jesteście chorzy albo, jeśli jesteście w podróży, albo, jeśli któryś z was przyszedł z miejsca ustronnego, albo też, gdy dotykaliście kobiet i nie znaleźliście wody, to posłużcie się czystym piaskiem i pocierajcie sobie twarze i ręce. Zaprawdę, Bóg jest pobłażliwy, przebaczający!

O możliwości zastąpienia ablucji przez tajammum mówi przytoczony wcześniej hadis (relacjonowany przez at-Tirmizi) dotyczący osoby zranionej w głowę: „Mógł umyć ciało pomijając zranione miejsce”. [4:43] W innym hadisie przekazanym przez Dżabira czytamy, że Wysłannik Allaha ( s ) powiedział: powiedział:„Wystarczyło, aby dokonał tajammum” Thus, he is required to do it again. (Islamic verdict by a group of scholars. p1/197)

Wycieranie przez sploty i bandaże

Mówi o tym również hadis Dżabira : „Wyruszyliśmy w podróż. W drodze na jednego z nas spadł kamień raniąc go w głowę. Po pewnym czasie podczas snu u tego mężczyzny wystąpiła polucja. Zapytał on swoich towarzyszy czy w jego przypadku istnieje pozwolenie na tajammum. Odpowiedzieli: Jeśli jesteś w stanie oczyścić się wodą to nie masz pozwolenia. Wykąpał się, więc i wkrótce zmarł. Gdy wróciliśmy do Wysłannika zawiadomiliśmy go o tym. Odpowiedział: „Zabili go, niechaj Allah zabije ich. Czy nie mogli zapytać, jeśli nie wiedzieli? Lekarstwem na niewiedzę jest pytanie. Wystarczyło, aby dokonał tajammum albo nałożył opatrunek i pocierał po nim, a resztę ciała umył normalnie.”
(Sunen Abu Daud)

Posiadanie wody wystarczającej jedynie do picia i do przygotowania posiłku lub dla innych ludzi zarówno w danym czasie jak i w przyszłości. W sytuacji, gdy zużycie wody do ablucji może spowodować całkowitą utratę wody i pragnienie “Zapytano Ali jak jest w przypadku mężczyzny posiadającego małe ilości wody, dotkniętego nieczystością i obawiającego się braku wody? Odpowiedział: Wykonuje tajammum i nie kąpie się.”

Some Verdicts On Wiping Over The Splints

  • Are there conditions for wiping over splints, for example: in case they are in excess requirements?
    Wiping over splints should be in accordance with its respective requirements. The area of wudu or pain is not the only area to be covered with splints or bandages, but also the surrounding area needed for fixing the splints; adhesive tape. (Fatawa about wiping over Khuffain, p26)
  • Do these splints and bandages include dressing material, such as gauze, etc?
    Yes, wiping over splints is not the same as wiping over socks, so it has no time limit and can be practiced as long as it is needed. Splints are different than socks and can be wiped in both wudu’ and ghusl. (Fatawa about wiping over Khuffain, p26)
  • How are splints wiped? Should they be covered with wiping or only part of them?
    Yes, they should be covered since the substitute has the same status as that of the original. That is, such as the whole part should be washed the whole splints also should be wiped. As for wiping socks, it is just a concession, and the Sunnah has stated that it suffices to wipe over part of the socks. (Fatawa about wiping over Khuffain, p27)