Opinie prawne (Fatały) dotyczące ablucji

 • Po dokonaniu ablucji i przystąpieniu do modlitwy muzułmanin odczuwa gazy w żołądku. Czy to unieważnia jego modlitwę?

  Samo odczuwanie nie unieważnia ablucji. Nie wolno przerwać modlitwy obowiązkowej tylko dlatego, że wystąpiła wątpliwość, bo dowodem na to jest hadis, który mówi, iż pewien człowiek zapytał Wysłannika (s) o tej sprawie i Wysłannik odpowiedział: „Nie przerywa modlitwy, póki nie usłyszy odgłosu i nie poczuje wiatru.” (Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Ibn Majah and Ahmad)
  W przypadku, jeśli z narządów płciowych wypłynęła wydzielina, to unieważnia to ablucję i zobowiązuje do ‘istindża’, czyli obmycia narządów płciowych. Nie dotyczy to ludzi chorych na wyciek moczu.

  Muzułmanin pocałował swoją żonę i to spowodowało wypłynięcie z jego narządu płciowego śliskiej wydzieliny(mazi); czy to unieważnia jego ablucję?

  Tak. Obowiązkowo musi dokonać ablucji i jest zobowiązany do umycia narządów płciowych.

 • Z penisa mężczyzny wycieka ropa, co jest spowodowane chorobą. Czy to unieważnia jego modlitwę?

  Nie wolno przerwać modlitwy i należy modlić się tyle, ile jest się w stanie. Jeśli przez czas dokonania ablucji i modlitwy nieczystość nie przestaje wyciekać, to należy podłożyć np. pieluchę, aby nie doprowadzić do zabrudzenia ciała i ubrania, a następnie dokonać ablucji i modlić się

  Czy (kąpiel)ghusl może zastąpić ablucję(łudu)?

  Każdy, kto zobowiązany jest dokonać kąpieli, to według Sunny może ją poprzedzić ablucją. Oznacza to, że przed kąpielą dokonuje się całej ablucji tak jak do modlitwy, a następnie kąpie się nie dotykając narządów płciowych, bo to unieważnia ablucję. Jeśli natomiast przed kąpielą nie dokonano ablucji, to, aby ta kąpiel zastąpiła ablucję muszą być umyte (podczas tej kąpieli) części ciała w takiej samej kolejności jak w przypadku ablucji.

Opinia prawna dotycząca potarcia po butach( mash) oraz określenie miejsca mash:


Potarcie po butach jest dyspensą od Allaha (y) i ulgą dla Jego sług. Miejscem potarcia jest górna część buta na podstawie hadisu Mughira ibn Szuba (d ), który przekazał: „Widziałem Wysłannika Allaha (s ) pocierającego górną część skórzanych butów.” (Sunen Abu Daud)
Ali Bnu Abu Talib (d) powiedział: „Jeśli przyjmiemy religię według logiki, to potarcie po dolnej części buta jest bardziej odpowiednie, ale widziałem Wysłannika Allaha ( s ), który pocierał górną część butów.” (Sunen Abu Daud)

Potarcie po butach, skarpetach


Potarcie po butach jest legitymizowane przez wiarygodną Sunnę; silnym argumentem na to jest hadis Hammam bnu Al-Haris ( d ), który powiedział: „Widziałem Dżarira bnu Abdullah, który po załatwieniu swojej potrzeby, wykonał ablucję i przetarł swoje buty, następnie wstał i modlił się. Zapytano go, czy tak wolno robić. Powiedział: Tak, bo widziałem Wysłannika Allaha ( s ), że po załatwieniu swojej potrzeby wykonał ablucje i przetarł swoje skórzane buty.” (Agreed upon).” (Sahih al-Buchari)

Potarcie po butach, które zostały nałożone bezpośrednio po dokonaniu ablucji jest lepsze aniżeli zdjęcie ich i umycie nóg, a to na podstawie hadisu Mughira ibn Szuba ( d ), który przekazał: „Byłem obecny przy Wysłanniku ( s ), kiedy wykonywał ablucję. Szybko pochyliłem się, aby pomóc mu zdjąć skórzane buty. Powiedział ( s ): “Zostaw, gdyż nałożyłem je będąc w stanie czystości, następnie potarł je (wodą).” (Sahih Muslim)

Sposób potarcia po butach (skarpetach):


Można potrzeć buty(skarpety) nałożone bezpośrednio po ablucji, a przy każdej następnej ablucji nie jest obowiązkiem ponowne zdejmowanie butów(skarpet), a tylko potarcie po nich wodą. Odbywa się to w następujący sposób:
Zmoczenie wodą prawej dłoni i potarcie nią całej górnej strony prawego buta(skarpety) zaczynając od poziomu palców. Następnie zmoczenie lewej dłoni i potarcie całej górnej strony lewego buta (skarpety) również zaczynając od poziomu palców. Pocieramy jednokrotnie, na podstawie hadisu Mughiry ibn Szuba ( d ): „Widziałem Wysłannika Allaha (s ) jak po załatwieniu swej potrzeby fizjologicznej dokonał ablucji i jeden raz przetarł swoje skórzane buty pocierając prawą ręką po górnej części prawego buta i lewą po górnej części lewego buta…” (Sunen al-Bejhaki)

Warunki dopuszczające potarcie po butach:


 • Należy nałożyć buty (skarpety)po dokonaniu ablucji, na podstawie w/w hadisu Mughira ibn Szuba ( d ), który powiedział: „Byłem obecny przy Wysłanniku ( s ), kiedy robił ablucję. Szybko pochyliłem się, aby pomóc mu zdjąć skórzane buty. Powiedział ( s ): „Zostaw, gdyż nałożyłem je będąc w stanie czystości, następnie potarł je(wodą).” (Sahih Muslim)
 • Skórzane skarpety muszą być czyste, bo inaczej będą skalane nieczystością (nadżasa) a wtedy nie wolno ani pocierać po nich ani modlić się w nich, dopóki nie usunie się nieczystości, na podstawie hadisu Said Al-Chudari ( d ), który powiedział: „Pewnego dnia Wysłannik Allaha ( s ) prowadząc modlitwę zdjął skórzane skarpety. Widząc to modlący za nim, zdjęli również ich skarpety. Po skończonej modlitwie Wysłannik zapytał ich, dlaczego tak zrobili. Odpowiedzieli: Ty zdjąłeś buty, więc my również. Odpowiedział: Nie zdjąłem ich bez powodu. Anioł Dżabrail poinformował mnie, że są one nieczyste i dlatego niech każdy z was sprawdza swe skórzane skarpety i jeśli zauważy na nich nieczystość, to usuwa ją zanim wejdzie do meczetu.” (Sahih Ibn Habban)
 • Potarcie po skórzanych skarpetach odbywa się podczas ablucji z mniejszej nieczystości, a nie z większej, która zobowiązuje już do dokonania kąpieli, na postawie hadisu Safłana ibn Assal ( d ),który powiedział: „Nakazywał nam Wysłannik Allaha ( s ), gdy byliśmy w podróży, byśmy nie zdejmowali naszych skórzanych ciżem przez trzy dni i trzy noce, po załatwieniu potrzeby lub po śnie, ale nie dotyczy to tych, którzy są w stanie dużej nieczystości(dżanaba).” (Sahih Ibnu Chuzejma)
 • Nie należy przekraczać dozwolonego czasu przeznaczonego na potarcie, a jest to jedna doba(dzień i noc) dla niepodróżującego, a trzy doby (trzy dni i trzy noce) dla podróżującego, na podstawie hadisu Ali bnu Abu Talib (niech Allah będzie z niego zadowolony), którego gdy zapytano o maksymalny czas potarcia po butach to odpowiedział: „Wysłannik Allaha (s ) określił czas, przeznaczony na pocieranie skórzanych butów na trzy dni i noce dla podróżującego i oraz dzień i noc dla tego, kto nie podróżuje.” (Sahih Muslim)
 • Buty(skarpety) muszą zakrywać stopy aż do kostek. Dozwolone jest również pocieranie turbanu i chusty, na podstawie hadisu Amru ibn Umejja ad-Adhamari ( d ), który przekazał: „Wysłannik Allaha (s ) określił czas, przeznaczony na pocieranie skórzanych butów na trzy dni i noce dla podróżującego i oraz dzień i noc dla tego, kto nie podróżuje.” (Sahih Muslim)
  Bilal ( d ) powiedział: „ Wysłannik Allaha (s ) potarł swoje buty i chustę.” (Sunen Abu Daud)

Dopuszczalny czas potarcia


 • Dla podróżującego trzy dni i noce, a dla tego, kto nie podróżuje dzień i noc, na podstawie w/w hadisu Ali bnu Abu Talib (d), który zapytany o maksymalny czas przeznaczony na potarcie, odpowiedział: „Wysłannik Allaha ( s ) określił czas, w którym się pociera obuwie na trzy dni i noce dla podróżującego i oraz dzień i noc dla tego, kto nie podróżuje.” (Sahih Muslim)
 • Według przeważającej opinii naukowców islamskich dopuszczalny czas potarcia po butach rozpoczyna się od pierwszego potarcia i trwa do 24 godzin w przypadku niepodróżującego, a w przypadku podróżującego do 72 godzin.

Sposób potarcia po butach (skarpetach):


Można potrzeć buty(skarpety) nałożone bezpośrednio po ablucji, a przy każdej następnej ablucji nie jest obowiązkiem ponowne zdejmowanie butów(skarpet), a tylko potarcie po nich wodą. Odbywa się to w następujący sposób: Zmoczenie wodą prawej dłoni i potarcie nią całej górnej strony prawego buta(skarpety) zaczynając od poziomu palców. Następnie zmoczenie lewej dłoni i potarcie całej górnej strony lewego buta (skarpety) również zaczynając od poziomu palców. Pocieramy jednokrotnie, na podstawie hadisu Mughiry ibn Szuba ( d ): „Widziałem Wysłannika Allaha (s ) jak po załatwieniu swej potrzeby fizjologicznej dokonał ablucji i jeden raz przetarł swoje skórzane buty pocierając prawą ręką po górnej części prawego buta i lewą po górnej części lewego buta…” (Sunen al-Bejhaki)

Co unieważnia potarcie po butach (skarpetach):


 • Duża nieczystość (dżanaba),na podstawie hadisu Safwan ibn Assal ( d ),który przekazał: „Nakazywał nam Wysłannik Allaha (s ), gdy byliśmy w podróży, byśmy nie zdejmowali naszych skórzanych ciżem przez trzy dni i trzy noce, po załatwieniu potrzeby lub po śnie, ale nie dotyczy to tych, którzy są w stanie dużej nieczystości (dżanaba).” (Sahih Ibnu Chuzejma)
 • Upłynięcie dopuszczalnego czasu potarcia, który wynosi dla niepodróżującego dobę(dzień i noc), a dla podróżującego trzy doby (trzy dni i trzy noce), na podstawie w/w hadisu Ali bnu Abu Talib (niech Allah będzie z niego zadowolony), który zapytany o dopuszczalny czas potarcia odpowiedział: „Wysłannik Allaha (s ) określił czas, w którym się pociera obuwie na trzy dni i noce dla podróżującego oraz dzień i noc dla tego, kto nie podróżuje.” (Sahih Muslim)
 • Zdjęcie butów (skarpet) albo jednego buta(skarpety).