Introductie

Alle lofprijzing is voor Allah! Moge Allah het noemen van de Profeet Mohammed vermenigvuldigen en hem en zijn familie en metgezellen veilig houden van elk onheil.

Reinheid (Tahârah) is een prachtig woord, plezierig voor het oog en een kwaliteit die ieder wenst te handhaven. Vanuit een Islamitisch perspectief, heeft reinheid een algemene betekenis Aan de ene kant, kan het fysieke reinheid betekenen, wat de reinheid is (van het lichaam) van vuil of rituele purificatie. Aan de andere kant, kan het ook spirituele reinheid betekenen, dat de reinheid van het ego/de ziel, 1-van zonden, slechte dingen, het ongehoorzaam zijn, en 2-het gewend raken aan goede daden en woorden. De leerstellingen van de Islam vereisen zindelijkheid. Jâbir verhaalde dat Allah’s Boodschapper r eens bij hen kwam en een man zag met ruig wild haar. Hij zei, “Kon hij niet iets vinden om zijn haar mee netjes te maken?” Toen hij een andere man zag met vuile kleren, zei hij, “Kon deze man geen water vinden om zijn kleding mee schoon te maken?” (Ahmad ,Nasai and Abu Daud)

De Reinheid

Reinheid (Tahârah) is een prachtig woord, plezierig voor het oog en een kwaliteit die ieder wenst te handhaven. Vanuit een Islamitisch perspectief, heeft reinheid een algemene betekenis.

Weiterlesen +

Rituele Reinheid

Rituele reinheid is een voorwaarde voor het gebed (Şalât); Dit houdt óf de kleine wassing in (wudu’) voor kleine onreinheden óf de grote wassing (ghusl) voor grote onreinheden. Als een Moslim zichzelf reinigt in overeenstemming met de bevelen van Allah

Weiterlesen +

Tijdens het aanleren van zijn metgezellen, om er van te houden, rein te zijn, was hij gewoon om de volgende smeekbede te reciteren:

“O Allah! U zij geprezen, zoveel als dat wat de hemelen en de aarde vult en zoveel als U Wilt. O Allah! Reinig me met sneeuw, hagel en koel water. O Allah! Reinig me van zonden zoals een wit kleed is gereinigd van vuil.” (Ahmad)
  • De leerstellingen van de Islam vereisen zindelijkheid. Jâbir verhaalde dat Allah’s Boodschapper s eens bij hen kwam en een man zag met ruig wild haar. Hij zei, “Kon hij niet iets vinden om zijn haar mee netjes te maken?” Toen hij een andere man zag met vuile kleren, zei hij, “Kon deze man geen water vinden om zijn kleding mee schoon te maken?” (Ahmad ,Nasai and Abu Daud)
  • Ibn Ibn Al-Qayyim gaf aan: "Als een persoon zichzelf reinigt en dan Allah ontmoet in het Hiernamaals, zal hij het Paradijs zonder obstakels betreden. Echter, in het geval hij zich niet reinigt in deze wereld: als hij volhardend is in zijn onreinheid, zoals de ongelovige, dan zal hij niet toegelaten worden in het Paradijs; maar als zijn onreinheid van korte duur was, dan zal hij toegelaten worden in het Paradijs, nadat hij is gereinigd in de Hel van die tijdelijke onreinheid.” (Ighathatullahfan 1/57)
  • Wat de veelomvattende betekenins van reinheid in het Islamitisch perspectief demonstreert, is het feit dat het in de Heilige Qur'an in één woord gevonden wordt (i.e. Taharah) met verschillende betekenissen: [9:103]