Zuivering van tastbare onreinheiden

Voor iemand die het gebed wil verrichten is het maken van wudû’ (rituele reiniging) een noodzaak, want het is een vereiste voor het gebed. Als men het gebed wil verrichten, is hij genoodzaakt eerst wudu’ te verrichten bij een kleine rituele onreinheid en de grote wassing (ghusl) in het geval van een grote onreinheid (janabah). Als men zijn behoefte heeft gedaan, dan dient het lichaam schoongemaakt te worden van overblijfselen van urine of ontlasting met water of met toiletpapier of stenen. Als hij de keuze heeft uit alledrie, is water het beste, omdat water op een meer effectieve wijze schoonmaakt en het vuil van zichzelf al verwijdert:

De urine, ontlasting, en andere afscheidingen uit het lichaam (zoals voor-vocht) moeten schoongemaakt worden met wader tot de onreine materie verwijderd is. De verwijdering van de vieze materie kan uitgevoerd worden door het gebruik van stenen, doek, tissue papier en dergelijke. Het gebruik van drie schone stenen1 voor het verwijderen van de vieze dingen is een minimum. Als het niet verwijderd is, dan moet het aantal stenen vermeerderd worden tot het wel het geval is. In het algemeen wordt een oneven aantal stenen aangeraden, omdat de Profeet ( s ) heeft gezegd: “Als men stenen gebruikt om mee schoon te maken, laat hem ze dan drie keer gebruiken.” Hij zei ook: “ Als men zijn behoefte doet, dan moet hij drie stenen gebruiken voor het schoonmaken, dat is voldoende.” (Ahmad, Abu Daud & Nasai)

De rechterhand moet niet gebruikt worden voor het schoonmaken van de edele delen, omdat dat verboden is. Dit wordt ondersteund door de overlevering van Abdur-Rahman ibn Zaid, moge Allah tevreden met hem zijn, die rapporteerde: “Salman werd gevraagd of de Profeet ( s ) hem alles had geleerd, inclusief zelfs het schoonmaken, nadat men zijn behoefte had gedaan, hierop antwoordde hij: “Ja, hij verbood ons om: richting de Qiblah te zitten, tijdens het urineren of onze behoefte doen, (en verbood ons) de rechterhand te gebruiken voor het ons schoonmaken, om minder dan drie stenen te gebruiken of om ons zelf schoon te maken met (droge) mest of een bot.” (Haakim)