Verdiensten van reinheid

 • Het is gelijk aan de helft van iemands geloof: De Profeet van Allah, ( s ) zei met betrekking hiertoe: “Reinheid is gelijk aan de helft van het geloof: en zeg “Lof zij Allah (i.e. Alhamdu Lillah) dat maakt de schalen van de goede daden zwaar. Het uitspreken van ‘Subhan Allah’ (Ver verwijderd is Allah van elke imperfectie!) en ‘Alhamdu Lillah’ (Lof zij Allah!) vullen de ruimte tussen de hemelen en de aarde (met zegeningen). Salat (het gebed) is licht, aalmoezen geven een bewijs (van iemands geloof) en de Heilige Qur’an is een pleidooi in je voordeel of tegen je. Iedereen begint zijn ochtend klaar om te onderhandelen met zijn ziel als onderpand en bevrijdt hem of verliest hem.” (Muslim)
 • Reinheid is geliefd en aangenaam voor God. Abu Hurairah, moge Allah tevreden met hem zijn, levert over dat de Profeet ( s ) gezegd heeft: “Het volgende vers was geopenbaard aangaande het volk van Quba: “Waarin mannen zijn die ervan houden om zich te reinigen.” Ze waren gewend om zich met aarde en water te reinigen (nadat zij zich hadden ontlast, dus dit vers werd geopenbaard over hen.” (Abu Daud & Tirmidhi)
 • Het is één van de kwaliteiten van de gelovigen omdat het een soort aanbidding is die alleen door Allah gezien wordt. De Profeet ( s ) heeft gezegd: “Jullie zouden moeten weten dat het gebed, het beste van jullie daden is. Alleen een gelovige blijft wudu’ doen (rituele wassing).” (Ibn Majah, Darmi and Baihaqi)
 • Reinheid behouden is een daad die leidt tot het geaccepteerd worden van smeekbedes. De edele Profeet ( s ) heeft gezegd, “Als een Moslim slaapt terwijl hij rein is (wuduh heeft gedaan) dan wakker wordt gedurende de nacht en de naam van Allah noemt en aan Allah alles van de goede dingen in dit leven en het Hiernamaals vraagt, dan zal Allah hem zeker geven wat hij vroeg.” (Ahmad & Tabrani)
 • Men staat ook hoger in aanzien bij Allah. De Profeet ( s ) zei tegen Bilal op de tijd van Fajr (ochtend) gebed: “O Bilal, Vertel me over het meest veelbelovende werk dat je gedaan hebt in de Islam, want ik hoorde het geluid van je schoenen in de Hemelse Tuinen. Bilal antwoordde: Ik heb geen enkele daad gedaan die meer veelbelovend was als deze: Ik heb nimmer wuduh gedurende de dag of nacht uitgevoerd of ik bad (erna) wat ik kon aan vrijwillige gebeden.” (Bukhari & Muslim)
 • De handeling van het onderhouden van de reinheid, verwijdert zonden. De Profeet ( s ) heeft gezegd: “Als de tijd van een voorgeschreven gebed is aangebroken, als een Moslim zijn wuduh uitmuntend uitvoert nederig en buigend. Dan zal het een boetedoening zijn voor zijn vroegere zonden, zolang hij geen grote zonden begaan heeft, en dit geldt voor alle tijden.” “Zal ik jullie iets vertellen waardoor Allah de zonden uitwist en de rangen verheft? Zij zeiden: “Ja, O Boodschapper van Allah.” Hij zei: De wuduh grondig verrichten, ondanks moeilijkheden, meer stappen richting de moskee maken, en het wachten op het volgende gebed na het verrichten van een voorgaand gebed. Dit is zo goed als Rabat (in de nacht op wacht staan voor de zaak van Allah.” (Muslim)
 • Amr ibn Absah vroeg de Boodschapper van Allah r over wudu’. De Boodschapper ( s ) zei: “Voor wat betreft wudu’, als jullie je handen wassen, dan zullen jullie zonden verwijderd worden van onder je nagels en vingertoppen. Als je je mond en neusgaten spoelt. Je gezicht en handen en armen tot aan de ellebogen, je hoofd veegt en je voeten tot de enkels wast, dan zullen al je zonden weggewassen worden. Wanneer je je gezicht op de aarde plaatst en neerbuigt voor Allah, dan zul je gereinigd zijn van al je zonden zoals je was op de dag van je geboorte.” (Nasai)
 • Het is één van de kwaliteiten van de natuurlijke aard. De Profeet ( s ) heeft gezegd: “Tien handelingen zijn van de natuurlijke aard, namelijk: het knippen van de snor, de baard laten staan, de tanden poetsen met Miswak, water in de neus opsnuiven, de nagels knippen, de vingerkootjes wassen, het haar in de oksels plukken, het scheren van schaamhaar, en het schoonmaken van de privé delen met water (na het w.c. bezoek) De overleveraar zei: Ik ben het tiende vergeten, maar het zal waarschijnlijk het spoelen van de mond geweest zijn.” (Muslim)
 • Nog één kenmerk van wudu’ is aangeduid in de overlevering verhaald door Abu Hurairah, moge Allah tevreden met hem zijn, dat Allah’s Boodschapper ( s ) op een keer een begraafplaats bezocht en zei: “Vrede zei met jullie! De verblijfplaats van de gelovige mensen, en we, als Allah wil, staan op het punt ons bij jullie te voegen. Ik hou ervan om mijn broeders te zien. Zij (zijn metgezellen) zeiden: ‘Zijn wij uw broeders niet, Boodschapper van Allah?’ Hij zei: ‘Jullie zijn mijn metgezellen, en onze broeders zijn degenen die, tot dusver, nog niet in deze wereld zijn gekomen.’ Zij zeiden: Boodschapper van Allah, hoe kunt u deze personen van uw Ummah herkennen die nog niet geboren zijn? Hij zei: Stel je een man voor die paarden heeft met witte vlekken op de voorhoofden en benen, tussen paarden die geheel zwart zijn, vertel me, zou hij zijn eigen paarden niet herkennen? Zij zeiden: Natuurlijk Boodschapper van Allah. Hij zei: Ze zullen komen met witte gezichten en armen en benen vanwege de wudu’, en ik kom bij het waterreservoir (het bassin waarvan de Profeet zijn volgelingen vers water geeft op de Dag des Oordeels) vóór hen. Sommige mensen worden verdreven van mijn bassin, zoals de afgedwaalde kameel wordt verdreven. Ik roep uit: Kom, kom. Dan wordt er gezegd (tegen mij): Deze mensen veranderden zichzelf na jou (dwaalden af van de religie), en ik zal zeggen: Ga weg, ga weg.” (Muslim)
  Het onderhouden van reinheid en zuiverheid is een belangrijk middel ter bescherming tegen infecties. Het is algemeen bekend, dat ‘voorkomen beter is dan genezen’. Vroeger werd er gezegd: “Een dirham aan preventie is beter dan honderd aan genezing.”