Sposób oczyszczania się przez chorego

(Based on Islamic verdicts by a group of scholars)

 • Chory zobowiązany jest do oczyszczenia się wodą a więc dokonuje ablucji z mniejszej nieczystości, a kąpiel wykonuje z powodu większej nieczystości.
 • Jeśli chory nie jest w stanie oczyścić się wodą z obawy przed nasileniem choroby, lub opóźnieniem wyzdrowienia lub z powodu zwiększenia bólu, to w takim przypadku może dokonać tajammum.
 • Jeśli chory nie jest w stanie sam oczyścić się, to ktoś pomaga mu w dokonaniu ablucji lub tajammum.
 • Jeśli części ciała, które myjemy są zranione najpierw próbujemy je obmyć wodą, a jeśli to spowoduje ból, to ranę pocieramy lekko mokrą ręką, a jeśli i to zaszkodzi to wykonujemy tajammum.
 • W przypadku owinięcia bandażem (rany)lub gipsem(złamania)należy je potrzeć wodą bez dodatkowego umycia, a więc tajammum nie jest konieczne, bo przetarcie zastępuje umycie.
 • Można dokonać tajammum pocierając po ścianie, albo po czymś, co pokryte jest kurzem; jeśli ściana jest pokryta czymś niepochodzącym z ziemią, np. farbą, to nie może posłużyć do tajammum.
 • Jeśli nie ma w pobliżu piasku i ściany na powierzchni, której zbiera się kurz, ani innej rzeczy, która posłużyłaby do tajammum, to można choremu przynieść czysty piasek w pojemniku w celu dokonania tajammum.
 • Jeśli muzułmanin dokonał tajammum dla określonej modlitwy i nie wystąpiło nic, co by unieważniło to tajammum to może z nim modlić się następne modlitwy.

 • Chory jest zobowiązany do usuwania wszelkiej nieczystości, a jeśli nie jest w stanie tego uczynić to modli się i jego modlitwa jest ważna,nie musi jej powtarzać.
 • Chory jest zobowiązany przystąpić do modlitwy w czystych ubraniach, a jeśli są zabrudzone to ma obowiązek usunąć nieczystość lub ubrać czystą odzież, a jeśli nie jest w stanie tego uczynić, to modli się i jego modlitwa jest ważna,nie musi jej powtarzać.
 • Chory zobowiązany jest modlić się w czystym miejscu, a jeśli jest ono brudne to należy usunąć z niego nieczystość, jeśli nie jest w stanie tego dokonać to zmienia miejsce. W przypadku, jeśli chory nie ma innych możliwości to przykrywa zanieczyszczone miejsce czymś czystym a jeśli nie jest w stanie tego uczynić to modli się i jego modlitwa jest ważna, nie musi jej powtarzać.
 • Nie wolno choremu opóźnić wykonania modlitwy pod pretekstem, że nie jest w stanie oczyścić się. Powinien w miarę swoich możliwości oczyścić się, a następnie wykonać modlitwę w jej czasie nawet wówczas, gdy będzie miał na swoim ciele, ubraniu lub miejscu modlitwy jakąś nieczystość (nadżasa)i której nie jest w stanie usunąć.

163Chory, który moczy się z powodu choroby wycieku moczu jest zobowiązany dokonać ablucji przed każdą modlitwą w jej początkowej fazie oraz oczyszczać miejsce bezpośrednio zetknięte z nieczystością; najlepiej, jeśli posiada czyste ubranie przeznaczone tylko do modlitwy. W przypadku, gdy nie jest w stanie spełnić tych wymogów nie popełnia grzechu, na podstawie słów Allaha: „i nie uczynił żadnej trudności w waszej religii”. „Bóg chce dać wam ulgę, a nie chce dla was utrudnienia”. I hadisu: „Jeśli kieruję do was jakiś nakaz, to wykonajcie go w miarę swoich możliwości”.
Bardzo ważne jest to, aby mocz nie zanieczyścił reszty ciała, ubrania lub miejsca modlitwy.