Cechy czystości (ablucji)

 • Czystość jest warta połowie wiary, co wynika z hadisu Wysłannika Allaha ( s ): “Czystość to połowa wiary i podziękowanie Allahowi dopełnia szalę wagi. I chwała i podziękowanie Allahowi wypełniają przestrzeń między niebem a ziemią. Modlitwa jest światłem, a jałmużna jest dowodem wiary. Cierpliwość jest iluminacją, a Kur’an jest argumentem dla ciebie lub przeciwko tobie. Wszyscy ludzie żyjąc, sprzedają swoje dusze uwalniając je lub niszcząc.” (Sahih Muslim)
 • Czystość, powodem zadowolenia Allaha ( y ), na postawie wersetu z Kur’anu: “Zaprawdę, Allah miłuje nawracających się i miłuje oczyszczających się!.” (Kur’an Krowa ajat 222)
 • Jedną z cech wiernych jest dbanie o czystość, która stanowi formę czczenia. Wysłannik Allaha ( s )powiedział: „..Jedynie osoba wierząca dba o ablucję.” (21 Sunen Ibn Madża)
 • Czystość jest warunkiem przyjęcia próśb przez Allaha(SŁT). Mówi o tym hadis Amru bnu Absa:Wysłannik Allaha ( s ) rzekł: „Każdy muzułmanin, który kładzie się spać jako czysty, potem wstaje w nocy, wspomina Allaha i prosi Go o dobra z życia doczesnego i ostatecznego, to Allah z pewnością wysłucha go.” (Mesned al-Imam Ahmed)
 • Dbanie o czystość jest zbliżaniem się do Allaha. Abu Hurajra powiedział: Wysłannik Allaha ( s ) rzekł do Bilala: „O Bilal! Powiedz mi, jaki czyn wykonujesz stale, bo słyszałem w Raju odgłosy twoich butów. Bilal odpowiedział, że zawsze(czy to w dzień czy w nocy), gdy wykonuje ablucje to modli się (modlitwy nadobowiązkowe).” (Sahih al-Buchari)
 • Czystość zmazuje grzechy. Wysłannik Allaha ( s ) rzekł: „Gdy nastanie pora modlitwy obowiązkowej dla każdego muzułmanina, staranne obmycie i nienaganne wykonanie z wielką pokorą rakatów modlitwy jest pokutą za minione grzechy. Pod warunkiem, że będzie wystrzegał się wielkich grzechów. A tak będzie zawsze.” Poprzez czystość Allah ( y ) zmazuje błędy wiernego i podnosi jego rangę [w Raju].Wysłannik Allaha ( s ) rzekł: „Czy ukazać wam, czym Allah wymazuje grzechy i jak podnosi waszą rangę [w Raju]?Powiedzieli: Oczywiście Wysłanniku Allaha! Powiedział: Dokładne zmoczenie części ciała przy ablucji, częste chodzenie do meczetów i oczekiwanie na kolejną modlitwę po wykonaniu poprzedniej modlitwy, to jest jak poświęcenie się obronie islamu - powtórzył tak trzy razy.” (Sahih Muslim)
 • W innym hadisie Wysłannik Allaha ( s ) powiedział: „Kiedy sługa płucze usta, to z wodą z ust uchodzi grzech, jeśli płucze nos, to z niego wraz z wodą uchodzi grzech, jeśli obmywa twarz to z niej wraz z wodą uchodzi grzech, jeśli obmywa ręce to…..,jeśli pociera głowę to…...,a kiedy obmywa nogi to z nich wraz z wodą uchodzi grzech ,natomiast udanie się do meczetu i wykonanie modlitwy będzie tylko dodatkiem.” (Al-Mustedrak)
 • Czystość jest naturalną cechą człowieka, o czym powiedział Wysłannik Allaha ( s ): „Dziesięć spraw wynika z natury: przycinanie wąsów, zapuszczenie brody, czyszczenie zębów siłakiem, płukanie nosa, obcinanie paznokci, czyszczenie miejsc między palcami27, depilowanie owłosienia pod pachami, golenie włosów w okolicach łonowych, mycie intymnych części ciała.28 Powiedział Mus’ab -przekaziciel hadisu-zapomniałem dziesiątej sprawy, być może to chodzi o płukanie ust.” (Sahih Muslim)
 • O zaletach ablucji mówi hadis przekazany przez Abu Hurajra, że Wysłannik Allaha ( s ) poszedł na cmentarz i powiedział: „Pokój z niech będzie z wami przebywający tutaj, ludzie wierzący! Jeśli Allah zechce połączymy się z wami. Po czym dodał: Pragnę ujrzeć jeszcze naszych braci. Zapytano: Czyż nie jesteśmy twymi braćmi? Odparł: Jesteście moimi towarzyszami, a nasi bracia jeszcze nie pojawili się na tym świecie. Zapytano: Po czym pozna się tych z twej wspólnoty, którzy jeszcze nie przybyli? Wysłannik przytoczył przypowieść: „Powiedzcie: Czyż właściciel, który puścił w stado swe konie o białych znamionach na czołach i pęcinach, nie rozpozna ich pośród koni karych i czarnych? Odparli: Z pewnością tak! Wysłannik na to: I podobnie bracia przybędą z blaskiem na twarzach i kończynach od obmyć, a ja poprowadzę ich ku źródłu obfitości….” (Sahih Muslim)
  Dbanie o czystość jest środkiem zapobiegającym chorobom, a jak wiadomo zapobieganie jest lepsze niż leczenie. Mówi o tym przysłowie: „Gram zapobiegania lepszy jest niż tona leków”.