Czystość fizyczna

Ablucja jest jednym z warunków prawidłowości modlitwy (zarówno obowiązkowej jak i nadobowiązkowej).Wysłannik Allaha powiedział: „ Żadna modlitwa nie jest przyjęta bez oczyszczenia się …” Dokonujący ablucji po załatwieniu potrzeb fizjologicznych zobowiązany jest do usunięcia nieczystości z miejsc intymnych wodą lub innym przedmiotem stałym (albo dwoma naraz).Jeśli wybierze jeden z tych sposobów to lepiej, jeśli to będzie woda, bo jest to najdoskonalszy sposób oczyszczenia, na podstawie hadisu Al-Mikdad ,który przekazał: „Niechaj myje (wodą) miejsce intymne, a następnie wykonuje ablucję.”

Należy uważać, aby nie zanieczyścić ciała i ubrania, bo pewne hadisy ostro traktują źle oczyszczających się. Ibn Abbas owiedział: Wysłannik Allaha ( s ) przechodził obok dwóch grobów mówiąc: „Ci dwaj zmarli są karani, lecz nie z powodu dużego grzechu. Jeden z nich niewystarczająco oczyścił się z jego moczu a drugi roznosił oszczerstwa...”. Po tym Wysłannik poprosił swych towarzyszy o gałąź, którą następnie przełamał na pół. Każdą część gałęzi wsadził do grobów. Zapytali: O Wysłanniku Allaha, dlaczego tak zrobiłeś? Odparł: Być może ich kara będzie zmniejszona zanim wyschną te gałązki.” (Sahih al-Buchari)

Istinża’a to usuwanie i oczyszczanie wodą miejsc intymnych po załatwieniu potrzeb fizjologicznych.

Istiżmar to usuwanie i oczyszczenie przedmiotem stałym (trzykrotnie kamieniem lub papierem, albo materiałem itp.)34 miejsc intymnych po załatwieniu potrzeb fizjologicznych. Wysłannik Allaha ( s ) rzekł: „Jeśli ktoś z was udaje się do ustronnego miejsca niech, weźmie ze sobą trzy kamienie, oczyści się nimi; będzie to dla niego wystarczające.” (Sunen an-Nasai)

Może również zwiększyć liczbę kamieni do momentu, aż uzna, że całkowicie oczyścił miejsce intymne. Najlepiej wykonać ‘istiżmar’ nieparzystą liczbą przedmiotów na podstawie hadisu: „Jeśli ktoś z was oczyszcza się, to niech to dokona nieparzystą liczbą przedmiotów.” (Sahih Muslim)

Oczyszczenia intymnych części ciała nie można wykonywać prawą ręką. Abdurrahman bnu Zejd powiedział: „Przekazano Selmanowi:Wasz Wysłannik uczył was wszystkiego, nawet tego jak oczyścić się po załatwieniu potrzeb fizjologicznych. Salman odparł: Tak. Zakazał nam w tym czasie zwracania się twarzą do Ka’by i oczyszczać się prawą ręką; zakazał oczyszczać się mniej niż trzema kamieniami i kością.” (Sahih Muslim)