Kąpiel (ghusl)

Ghusl oznacza umycie całego ciała oczyszczającą wodą.

 • Po wytrysku spermy w wyniku współżycia seksualnego, pożądania na jawie lub we śnie itp., gdyż Allah Najwyższy mówi: „Jeśli jesteście w stanie nieczystości to oczyszczajcie się”. (Kur’an Stół Zastawiony, ajat 6)
  Mówi o tym również hadis Alego bnu Abu Talib (d): „Wyszła ze mnie mazi, zapytałem, więc Wysłannika Allaha (s) o tej sprawie. Odpowiedział: „Jeśli zauważysz wydzielinę, to umyj penisa, a następnie wykonaj ablucję. Jeśli natomiast zauważysz spermę to wykonaj kąpiel.” (Sahih Ibn Habban)
 • Po stosunku seksualnym, nawet, jeśli nie dojdzie do wytrysku kąpiel staje się obowiązkiem. Wysłannik Allaha (s) powiedział: „Jeśli mężczyzna położy się na kobiecie i zetkną się ich intymności, to obowiązkiem jest wykonać kąpiel.” (Sahih Muslim)
 • Po ustaniu miesiączki i minięciu czasu połogu. Allah Najwyższy mówi: Będą ciebie pytać o okres miesięczny. Powiedz: To jest cierpienie. Trzymajcie się więc z dala od kobiet podczas okresu miesięcznego i nie zbliżajcie się do nich, dopóki one się nie oczyszczą. A kiedy się oczyszczą, to przychodźcie do nich, tak jak nakazał wam Allah. Zaprawdę, Allah miłuje nawracających się i miłuje oczyszczających się!. (Kur’an Krowa ajat 222)
 • Aisza (d) przekazała, że Fatima bintu Abi Hubajsz zapytała Wysłannika Allaha (s): Występuje u mnie długo trwającą miesiączka. Czy zatem podczas tych dni nie mogę się modlić? Odpowiedział: „Nie wykonuj modlitwy tylko przez tyle dni, ile trwa u ciebie regularna miesiączka. Po tych dniach wykąp się i wykonuj modlitwy.” (Sahih al-Buchari)
  Aisza przekazała, że Asma zapytała Wysłannika (s) o kąpiel po ustaniu miesiączki. Odpowiedział: „Kobieta dokładnie oczyszcza się przy pomocy wody z wonnościami; wylewa na głowę strumień wody i mocno wciera ją we włosy, aż woda dotrze do skóry. Następnie leje wodę po całym ciele, potem garścią wody oczyszcza się”. Wtedy Asma (d) zapytała: „Jak wygląda to oczyszczenie?” Odpowiedział : „Chwała Allahowi! (Sobhana Allah!) Oczyszcza się. Wówczas Aisza rzekła: Myje miejsce intymne. Następnie Asma zapyta o kąpiel po współżyciu z mężem. Odpowiedział: „Dokładnie oczyszcza się przy pomocy wody, potem wylewa na głowę strumień wody i mocno wciera ją we włosy, aż woda dotrze do skóry. Następnie wodę leje po całym ciele”. Na to Aisza (d) odpowiedziała: Jak dobre są kobiety Ansar (mieszkańcy Medyny).Nie przeszkadza im w zrozumieniu religii nawet wstyd.” (Sahih Muslim)
 • Zmarłemu muzułmaninowi, na podstawie hadisu Um Attejja Al-Ansarijja, która powiedziała: „Wysłannik (s) wszedł, gdy zmarła jego córka i powiedział: „Umyjcie ją wodą przy użyciu wonności trzy, pięć lub więcej razy, jeśli tak uważacie. Na koniec użyjcie kamfory, a potem zawołajcie mnie. Gdy skończyłyśmy to zawołałyśmy Wysłannika (s). Wszedł trzymając ubranie ,w które nakazał nam ubrać zmarłą.” (Sahih al-Buchari)

Sposób wykonania całkowitej kąpieli:

 • Zamiar w sercu w celu usunięcia dużej nieczystości zarówno w stanie dżanaba, miesiączki jak i połogu. Nie należy głośno wypowiadać intencji.

 • Wypowiedzenie „bismillah” oraz umycie rąk.

 • Umycie narządów płciowych.

 • Dokonanie ablucji, tak jak do modlitwy. Można umyć nogi w końcowej fazie kąpieli.

 • Polewanie po głowie trzema garściami wody, którą następnie wciera się palcami rąk we włosy i brodę(aż do skóry).

 • Polewanie całego ciała wodą, wcierając ją w skórę; zaczyna się od prawej strony a kończy na lewej. Zadbanie o to, aby woda dotarła do miejsc pod pachami, do uszu i pępka, a także między fałdami skóry. Na koniec myje się nogi, jeśli nie dokonano tego w czasie ablucji.
  Mówi o tym hadis Aiszy (d): “Wysłannik Allaha (s) gdy chciał wykąpać się ze stanu nieczystości, zaczynał od umycia rąk, następnie nabierał wodę prawą ręką, a lewą mył miejsca intymne. Potem dokonywał ablucji tak jak do modlitwy. Później nabierał wodę i palcami rąk mył skórę głowy, po czym oblewał ją trzema garściami wody, a następnie oblewał całe ciało wodą i mył nogi.” (Sahih Muslim)
  Także hadis Majmuna (d) mówi: „Podałam Wysłannikowi naczynie z wodą, aby wykąpał się. Zaczął od umycia rąk dwa lub trzy razy, następnie nabierał wodę prawą ręką, a lewą mył miejsca intymne, po czym pocierał ręką po ziemi i płukał usta i nos. Następnie umył twarz i ręce, potem głowę trzy razy. Potem polewał całe ciało, następnie zmienił miejsce, a na koniec umył nogi.” (Sahih al-Buchari)

Opis(skróconej)kąpieli:

 • Intencja, czyli zamiar usunięcia nieczystości, bez wypowiedzenia słów.
 • Umycie widocznego zabrudzenia.
 • Polewanie głowy trzema garściami wody.
 • Polewanie całego ciała wodą lub zanurzenie się w niej. Dbanie o to, aby woda dotarła do miejsc pod pachami, do uszu i pępka a także między fałdami skóry, na podstawie hadisu Um Salama (d),która powiedziała: „O Wysłanniku Allaha (s), zaplatam swoje włosy. Czy powinnam je rozplatać przed kąpielą z dużej nieczystości? Odpowiedział :Nie. Wystarczy, jeśli wylejesz na głowę trzy garście wody, a następnie polejesz wodą całe ciało, oczyszczając się.” (Sahih Muslim)


Kiedy kąpiel jest zalecana:

 • Dla człowieka przyjmującego islam, na postawie hadisu, który przekazał AbuHurajra (d): „Sumama al-Hanafi, gdy przyjął islam, to Wysłannik Allaha kazał mu wykąpać się w ogrodzie Abi Talha. Zrobił to, a potem pomodlił się dwa rakaty. Wysłannik Allaha powiedział: Teraz islam waszego brata stał się pełny.” (Sahih Ibnu Chuzejma)
 • Przed modlitwą piątkową, Wysłannik Allaha (s) powiedział: „Każdy muzułmanin powinien w piątek wykąpać się i wyczyścić zęby siwakiem a następnie (jeśli ma) użyć perfum.” (Mesned al-Imam Ahmed)
  Wysłannik Allaha (s) powiedział: „Kto wykapał się i przyszedł do modlitwy piątkowej, pomodlił się tyle ile jest w stanie i wysłuchał całego kazania(chutba), następnie pomodlił się za imamem, to otrzyma wybaczenie grzechów od tego dnia aż do następnego piątku i jeszcze trzy dni.” (Sahih Muslim)
 • Przed modlitwami świątecznymi; dzień Al-Fitr(po Ramadanie), dzień Arafat i dzień Ofiarowania, na podstawie hadisu al-Faka bnu Saad (d), który przekazał: „Wysłannik Allaha wykapał się w piątek, w dniu Arafat, w dniu Al –Fitr i w dniu Ofiarowania.” (Mesned al-Imam Ahmed)
  Przed sakralizacją (ihram), na hadżdż lub umra, na podstawie hadisu Charidża bnu Zajd (d), który usłyszał od swego ojca: „że Wysłannik Allaha (s) wykąpał się przed sakralizacją.” (Sahih Ibnu Chuzejma)
 • Przed wjazdem do Mekki na podstawie czynu Ibnu Omara (d), który „przed wejściem do Mekki zaprzestał mówienia talbija i nocował w miejscu zwanym Dhi-Tułła, następnie wykonał modlitwę poranną(sobh), potem kąpał się i mówił, że Wysłannik Allaha robił to samo.” (Sahih al-Buchari)

Czego nie może czynić osoba będąca w stanie dżanaba:

 • Modlitwy, ponieważ Allah Najwyższy powiedział: O wy, którzy wierzycie! Nie zbliżajcie się do modlitwy, kiedy jesteście pijani, dopóki nie będziecie wiedzieć, co mówicie, ani też będąc nieczystymi - chyba, że jesteście podróżnikami w drodze - dopóki się nie oczyścicie. (Kur’an Kobiety ajat 43)

 • Okrążenia Ka’by, na podstawie hadisu Aiszy (d),która powiedziała: „Przybyłam do Mekki, mając miesiączkę, tak, więc nie dokonałam okrążenia Ka’by, ani chodzenia między Safa i Marła. Poszłam z pretensją do Wysłannika Allaha (s),który odpowiedział mi: „Wykonuj to samo, co wykonuje pielgrzym, oprócz okrążenia Ka’by, którego dokonasz, gdy będziesz oczyszczona.” (Sahih al-Buchari)

 • Dotykania i przenoszenia Kur’anu, na podstawie w/w hadisu Abu Bakra bnu Muhammed bnu Amru (d), że Wysłannik (s) skierował do Jemeńczyków pismo, w którym m.in napisał: „Kur’an niechaj dotyka jedynie osoba oczyszczona.” (Al-Mustedrak)

 • Recytowania Kur’anu. Dowodem na to jest czyn Aliego : „który przyniósł dla siebie do ablucji wodę i płukał nią usta i nos trzy razy, a następnie umył twarz trzy razy. Trzykrotnie umył ręce do łokci. Po tym potarł(mokrymi dłońmi) głowę. Później umył stopy i powiedział: „Widziałem Wysłannika Allaha, który w taki sposób dokonywał ablucji i czytał Kur’an, a następnie dodał: To nie dotyczy osoby, która jest w stanie dżanaba. Nie może czytać ani jednego wersetu.” ( Mesned al-Imam Ahmed)

 • Przebywanie w meczecie, na podstawie hadisu Aiszy (d), która powiedziała: „Wysłannik Allaha rzekł: ‘Nie zezwalam kobiecie mającej miesiączkę i osobie w stanie dużej nieczystości(dżanaba) na przebywanie w meczecie.” (Sahih Ibnu Chuzejma)

Nieprawidłowości dotyczące kąpieli

 • Niektórzy mężczyźni po współżyciu z żoną nie kąpią się pod pretekstem, że nie wystąpił wytrysk, jednak są oni zobowiązani do kąpieli. Wysłannik Allaha (s) powiedział: „Jeśli mężczyzna położy się na kobiecie i zetkną się ich intymności, to ich obowiązkiem jest wykonać kąpiel”. Uzupełnieniem w/w hadisu są słowa Matara : „Nawet, jeśli nie wystąpił wytrysk.” (Sahih Muslim)
 • Niektórzy po zakończeniu współżycia z żoną chcąc spać zostawiają kąpiel do czasu przed modlitwą fadżr i śpią bez dokonania ablucji, co jest sprzeczne z Sunną, gdyż Wysłannik Allaha (s): “zalecił osobie będącej w stanie dżanaba, jeśli chce jeść, pić i spać, aby dokonała ablucji tak jak do modlitwy.” (Sunen at-Tirmizi)
 • Niektórzy śpią w stanie dużej nieczystości, a następnie wstają tuż przed wschodem słońca, i z obawy, że minie czas modlitwy fadżr dokonują tajammum, co jest zakazane. Szajh Abdulaziz bnu al-Baz (niech Allah będzie litościwy nad nim) na pytanie- ‘Ktoś obudził się w stanie nieczystości tuż przed wschodem słońca. Jeśli wykąpie się, to nastąpi wschód słońca i minie czas modlitwy. Czy zatem w takim przypadku lepiej jest dokonać tajammum i modlić się w czasie, czy też wykąpać się i modlić (po czasie)? Odpowiedział: Obowiązkiem jego jest wykąpać się (oczyszczając się) i nie można dokonać tajammum, bo człowiek zapominający(gdy przypomni sobie) i śpiący(gdy obudzi się) mają nakaz wykonania ablucji i modlitwy, na podstawie hadisu Wysłannika (s): „Kto prześpi modlitwę lub zapomni o niej niech ją wykonuje gdy sobie przypomni, bo jedyną ekspiacją dla zapominającego i śpiącego jest wykonanie modlitwy.”
  Modlitwa, jak wiadomo przyjęta jest jedynie po wykonaniu ablucji na podstawie hadisu Wysłannika (s): „ Żadna modlitwa nie jest przyjęta bez oczyszczenia się ……”
  A kto znajdzie wodę to musi oczyścić się wodą a jeśli brakuje wody to dokonuje tajammum, na podstawie słów Allaha (y): „i nie znaleźliście wody, to posłużcie się czystym piaskiem i pocierajcie sobie twarze i ręce. Zaprawdę, Bóg jest pobłażliwy, przebaczający!.” (Kur’an Kobiety ajat 43)
 • Niektóre kobiety po przedwcześnie skończonym połogu(przed czterdziestym dniem) nie kąpią się, nie modlą i nie poszczą. O tym mówi Szajh Abdulaziz bnu al-Baz (niech Allah będzie litościwy nad nim), że jeśli zakończy się u kobiety okres połogu przed czterdziestym dniem to ma ona obowiązek wykąpać się, modlić i pościć w Ramadanie i wolno jej mężowi współżyć z nią-przemawia za tym większość naukowców. Nie ma określonej minimalnej granicy połogu’. (Szajh Abdulaziz bnu al-Baz -opinie prawne(fatały) grupy naukowców)
 • Niektórzy mężczyźni współżyją ze swoją żoną, która po skończonym okresie połogu lub miesiączki nie wykąpała się. Szajh Abdulaziz bnu al-Baz (niech Allah będzie litościwy nad nim) zapytany o tę sprawę odpowiedział: Współżycie z żoną w okresie miesiączki jest zakazane. Allah Najwyższy mówi: Będą ciebie pytać o okres miesięczny. Powiedz: To jest cierpienie. Trzymajcie się więc z dala od kobiet podczas okresu miesięcznego i nie zbliżajcie się do nich, dopóki one się nie oczyszczą.

  Ten zaś kto w ten sposób uczynił niech okaże skruchę i prosi Allaha o wybaczenie. Ekspiacją tego czynu jest oddanie jednego lub pół dinara potrzebującym. Ibnu Abbas (d) przekazał,że Wysłannik Allaha (s) powiedział: „Kto współżyje ze swoją żona, która ma miesiączkę, to niech rozdaje dinar lub pół dinara”

  Zabronione jest muzułmaninowi współżycie z jego żoną, która nie wykąpała się po zakończeniu miesiączki, to na podstawie słów Allaha (y): i nie zbliżajcie się do nich, dopóki one się nie oczyszczą. A kiedy się oczyszczą, to przychodźcie do nich, tak jak nakazał wam Allah.

  Z tego wersetu wynika, że Allah Najwyższy zakazał współżycia z kobietą miesiączkującą do momentu aż ustanie u niej krwawienie i oczyści się(wykąpie się),a kto współżyje z żoną przed jej wykąpaniem się ten ma grzech i na nim ciąży ekspiacja. Jeśli konsekwencją stosunku, który miał miejsce w czasie miesiączki lub po ustaniu krwawienia oraz przed wykąpaniem się kobiety będzie ciąża, to poczęte dziecko jest uznane’. (Szajh Abdulaziz bnu al-Baz -opinie prawne(fatały) grupy naukowców)

 • Niektórzy myślą, że kobieta podczas połogu nie ma prawa opuszczać swojego domu do momentu, aż zakończy się czas połogu. Natomiast prawdą jest, iż położnica podobnie jak i inne kobiety może opuszczać swój dom w razie potrzeby. Dla kobiet jednak najlepiej jest, gdy pozostają w domu,na podstawie słów Allaha: “Przebywajcie w swoich domach i nie ozdabiajcie się w ten sposób, jak ozdabiały się kobiety za czasów pogaństwa!.
 • Niektóre kobiety po zakończeniu miesiączki długo zwlekają z wykąpaniem się. O tym mówi szajh Muhammad bnu al-Usajmijeem: ’Niektóre kobiety po skończeniu miesiączki - jeśli jest czas modlitwy- zamiast wykąpać się i modlić, zwlekają z kąpielą używając jako pretekstu niepewność. To nie jest ani pretekst ani wytłumaczenie, bo w takim przypadku kobieta może wykonać skróconą, lecz zawierającą obowiązkowe zasady kąpiel, następnie modlić się aktualną modlitwę, a jeśli wystąpi jeszcze drobne krwawienie to kąpie się ponownie całkowitą kąpielą. (Praca dotycząca okresów krwawienia u kobiet)
 • Niektóre kobiety po zakończeniu miesiączki i po wykąpaniu się nie modlą zaległej modlitwy, w czasie, której pojawiła się miesiączka. Szajh Muhammad bnu al-Usajmijeem mówi o tym w ten sposób, że jeśli wystąpiła miesiączka po wejściu czasu danej modlitwy, np. pół godziny po modlitwie Duhr i kobieta nie pomodliła się tej modlitwy to jest ona zobowiązana odrobić ją, gdy będzie czysta(po miesiączce). Allah Najwyższy mówi: Odprawiajcie modlitwę! Zaprawdę, modlitwa dla wiernych jest przepisana w oznaczonym czasie!.
 • Niektóre kobiety po zakończeniu miesiączki nie modlą się danej modlitwy, w czasie, której były już czyste, lecz czekają na następną modlitwę. Szajh Muhammad bnu al-Usajmijeem mówi o tym, że należy wykonać modlitwę nawet wówczas, jeśli pozostał czas równy wykonaniu jednego rakatu i więcej, na podstawie hadisu Wysłannika Allaha ( (s): „Kto zdążył na jeden rakat (cykl modlitewny) modlitwy Asr przed zachodem słońca to zdążył na modlitwę Asr.” (Relacjonowali al-Buchari i Muslim)
 • To oznacza, że jeśli pozostanie do zachodu słońca (w czasie modlitwy Asr) lub do wschodu słońca(w czasie modlitwy Fadżr) czas wystarczający na wykonanie jedynie jednego rakatu to należy pomodlić te modlitwy (przykład dotyczy wszystkich modlitw).